Uč Svoje Deti

22 AUGUSTA 2022
Miluj svoje dieťa. Miluj svoju Bohom danú dušu. Miluj svoje dieťa, ktoré sa učí Zákon.

Dt 11:18–19; Vezmite si tieto moje slová do svojich sŕdc a do svojich duší…naučte ich svoje deti, aby to bolo to, o čom budú hovoriť, keď budete sedieť doma, kráčať po ceste, keď si ľahnú na odpočinok a vstanú zo spánku. 

Jednoduchý význam tejto inštrukcie je nasledovný: “Musíte naučiť svoje deti Moje Slová,” povedal Boh.

Nie ako bremeno, ale ako lásku; aby si vážili múdrosť Zákona, zdieľali ju a hovorili o nej v každú dennú dobu a za každých okolností. Až kým sa nestane určujúcou činnosťou ich života.

A aby ste to dosiahli, aj vy musíte byť srdcom a dušou zaangažovaní vo výchove svojich detí po celý deň.

Nielen doma, keď ste vo svojom vlastnom priestore, ale aj keď ste mimo práce alebo za iných okolností, ktoré nemáte pod kontrolou, toto by malo zamestnávať vašu myseľ.

Keď si po dlhom a náročnom dni ľahnete a oddýchnete, starosti nezmiznú.

A keď sa ráno zobudíte svieži, vaša prvá myšlienka bude: “Čo sa deje so vzdelávaním mojich detí?”

To je dôvod, prečo dnes existujú Židia aj skutoční Kresťania. Ako sa tento zázrak stal?

Pretože tu boli židovskí aj kresťanskí rodičia, ktorí celý svoj život zamerali na výchovu svojich detí k Zákonu.

Najnovšie príspevky