Úctu prejavuj úctivo

27 NOVEMBRA 2022
Ezauova úcta k otcovi sa zdala príkladná. Čakal na svojho otca oblečený v špeciálnych odevoch.

Keď sa rozhodol Jakuba zabiť, zdržal sa toho napriek zúrivému hnevu, aby tým svojho otca nezranil. Len čo sa dopočul, že jeho kanaánske manželky sa nepáčili jeho rodičom, nestrácal čas a oženil sa so svojou sesternicou z domu Izmaela.

Ezauova úcta k otcovi mu však nezabránila hovoriť s Izákom neúctivo a povedať mu: “Otče môj, vstaň”. Naproti tomu jeho brat Jakub Izáka zdvorilo požiadal: „Vstaň, prosím.” Podobne Ezau neskôr aj tvrdo hovoril o smrti svojho otca slovami: „Čoskoro prídu dni smútku za mojím otcom.”

Z Ezauovho hrubého správania sa môžeme naučiť, že základným aspektom robenia toho, čo je správne, je robiť to láskavým a ohľaduplným spôsobom. Napríklad slová, ktoré hovoríme, by nemali byť len zmysluplné a nemali by obsahovať žiadne zakázané typy reči (klamstvo, klebety, ohováranie, bezočivosť, atď.); mali by byť tiež rafinované a jemné, ako boli Jakubove.

Najnovšie príspevky