Udržiavanie Kontaktu

15 MÁJA 2023
Znalý mladý muž s dobrými pedagogickými schopnosťami raz požiadal o prijatie za učiteľa v škole Tóry.

Na riaditeľa jeho životopis zapôsobil, no po stretnutí s ním mu odmietol ponúknuť zamestnanie.

Prekvapený mladší muž sa opýtal, prečo ho neprijímajú.

„Je zrejmé, že ste veľa študovali a ovládali veľa informácií. Ste aj dobrý komunikátor,“ odpovedal riaditeľ. “Je tu však jeden problém. Odpustite mi, že to hovorím, ale zdá sa, že Vaša viera v Boha a vaša bázeň pred Ním trochu chýba.“

Sťažovateľ sa nepokúsil nesúhlasiť. Vedel, že riaditeľ hovorí pravdu. Ale stále chcel tú prácu. Preto tvrdil: „Počúvajte. Aký je rozdiel v mojej viere? Rozumiem vašim štandardom a budem sa držať učebných osnov. Naučím ich presne to, čo chcete, aby sa naučili.”

„Nie,“ odpovedal riaditeľ.

„Deti sa učia príkladom. Budete produkovať študentov presne takých, ako ste Vy. Budú vedieť, čo od nich Tóra vyžaduje, ale bude im chýbať túžba a inšpirácia, aby sa tomu venovali.“

A to isté, Brat a Sestra, je pravda aj o výchove detí.

Najnovšie príspevky