Udržiavať Sústredenie

1 DECEMBRA 2023
Ezau ponúkol, že odprevadí Jakuba a jeho rodinu do Kanaánu, ale Jakub priazeň odmietol a sľúbil, že navštívi Ezaua v jeho dome na vrchu Sei’ir.

Gn 33:14: Jakub povedal Ezauovi:Nech, prosím, môj pán, nech ide predo mnou, jeho sluhom. . . a počkaj tam, kým sa nedostanem k tebe, môjmu pánovi, na Sei’ir.

Jakub sa tu zmieňuje o Ezauovej budúcej premene v mesiášskej ére – „kým sa nedostanem k svojmu pánovi Ezau v Sei’ire“. Jakubov prístup k Ezauovi nás učí, ako neutralizovať potenciálne nepriateľstvo „Ezaua“, s ktorým sa stretávame počas nášho vyhnanstva:

Ak sa staneme obeťou vonkajšieho komfortu vyhnanstva a cítime sa byť podriadení vláde „Ezaua“, náš postoj sa stane sebanaplňujúcim proroctvom – naše vyhnanstvo − telo − nám začne skutočne vládnuť. Aby sme neutralizovali Ezauovu moc, musíme vidieť cez fasádu vyhnanstva k jeho vnútornému účelu, ktorým je umožniť nám pripraviť svet na mesiášsku éru. V tom čase bude „Ezau“ podrobený a premenený.

Keď sa na dlhé dobrodružstvo exilu pozeráme ako na cestu smerom k Sei’ir, so zameraním na náš konečný cieľ, „Ezau“ sa stáva neškodným aj počas exilu.

Najnovšie príspevky