Údy Tela

9 NOVEMBRA 2023
Náš pohľad a postoj k ľuďom okolo nás mení všetko.

V materiálnych záležitostiach by sme sa mali vždy pozerať na toho, ktorého situácia je nižšia ako tá naša, a ďakovať dobrému Bohu za Jeho láskavosť k nám aj k nemu.

V duchovných záležitostiach sa treba vždy pozerať na toho, kto je vyšší ako my, a prosiť Boha, aby nám dal inteligenciu učiť sa od druhých a schopnosť, silu aj vôľu povzniesť sa vyššie.

Najnovšie príspevky