Ukázať Bohu, že na Ňom záleží

4 JANUÁRA 2024
Mojžiš utiekol z Egypta a nakoniec prišiel do Midianu. Tam sa oženil s Tziporou, dcérou miestneho náčelníka Jetra, a začal pracovať ako pastier jeho stád.

Jetro odsúdil modlárstvo, a preto ho jeho ľud vylúčil. Medzitým sa židovské otroctvo v Egypte ešte viac zintenzívnilo, a tak sa Boh zjavil Mojžišovi na vrchu Sinaj a prihováral sa mu z kríka, ktorý horel, ale zázračne nebol skonzumovaný.

Ex 3:3: Keď videl horiaci ker, Mojžiš povedal: Teraz sa obrátim a obzriem si ten veľký jav, prečo krík nezhorel.

Týmito slovami vyjadril Mojžiš túžbu, ktorá je základom každého vzťahu s Bohom. Táto ašpirácia je to, čo z nás robí ľudí, t. j. bytosti, ktoré sa snažia povzniesť nad zvieraciu existenciu pri hľadaní intelektuálnej hĺbky a duchovného sebazdokonalenia.

Táto ambícia nám umožňuje sústrediť náš intelekt v osamelej meditácii a stúpať po rebríku Božieho vedomia. Bez ohľadu na úroveň vedomia, ktorú dosiahneme, vždy túžime po vzostupe ďalej. Sila tejto ašpirácie odomyká všetok náš ľudský potenciál, posilňuje náš intelekt, emócie a zmysly. Sme neustále požehnaní novým pohľadom a pochopením, ktoré nás následne vedie k hlbšiemu vzťahu s Bohom.

Ako je teda uvedené v nasledujúcom verši, až potom, čo „Boh videl, že Mojžiš sa obrátil, aby videl, zavolal naňho zo stredu kríka.”

Najnovšie príspevky