Úroveň poznania národnej histórie a dnešný Slovák-politik

20 NOVEMBRA 2023
Na Blogu najväčšieho SK denníka sa objavil článok s názvom: “Palestinci mají skončit v Evropské unii, požadují to již v americkém tisku vrcholní izraelští politici.” Chápem obavy a potrebu informovať občanov o všetkom, o čom mainstream médiá mlčia. Ale odmietam strach aj nenávisť a volím si “rozum do hrsti.” 

Podtitulok spomínaného článku z Wall Street Journal sa píše:

Západ by mal privítať utečencov z Gazy
Európa a USA prijali milióny ľudí, ktorí utiekli z predošlých vojen.

A hneď prvý paragraf jasne ukazuje, prečo je pre EU absolútne neopodstatnené prijať akýchkoľvek utečencov z daného regiónu, citujem:

Nevyprovokovaný teroristický útok Hamasu zo 7. októbra ohrozil nielen Izrael, ale aj viac ako dva milióny ľudí, ktorí žijú v pásme Gazy. Hoci Hamas vyhral voľby v roku 2006 v Gaze a nasledujúci rok prevzal kontrolu nad oblasťou od Palestínskej samosprávy, skupina uviedla, že nenesie žiadnu zodpovednosť za ľudí, ktorí tam žijú.

Ak sa vláda Palestínskeho štátu vyzlieka zo svojej zodpovednosti starať sa o byvateľov vlastného štátu, prečo by sa o nich mal starať iný štát? Čo si sami „navarili,“ nech si aj sami zjedia. Pomáhať lenivým a bezbožným je hriech – pritiahnutie kliatby na seba samého. Toto urobí len hlupák. 

Najprv si položme otázku: Kto sú vlastne Palestínčania? Aký je ich pôvod – kde je ich skutočný domov v prípade, že by ich Izrael naozaj chcel zo svojho územia vysťahovať?

V Biblii vidíme opísané dva staroveké národy: Casluhim sa delí na Filištínov a Caphtorim (Kaftorčania). V skutočnosti sú Filištínci často stotožňovaní s Kaftorom, hebrejským názvom prinajmenšom pre ostrov Kréta a možno aj pre celú oblasť Egejského mora; (pozri Am 9:7; Jer 47:4).

To naznačuje, že ich pôvod leží v oblasti Kréty, západnej Malej Ázie a Egejského mora a moderná archeológia to potvrdzuje.

Napríklad filištínska keramika sa podobá keramike minojskej a mykénskej (homérskej gréckej) civilizácie do tej miery, že o materiálnom spojení nemožno pochybovať. Medzi ďalšie podstatné spojenia s oblasťou patria rané grécke zbrane, brnenie, oblečenie, pohrebné metódy, vojenská taktika, vláda, náboženstvo atď.

Ako sa títo ľudia z Egejského mora nakoniec usadili v juhozápadnom Kanaáne? Príbeh je dlhý, začína v časoch Abraháma. Ako nepokojný, bojovný, obchodujúci národ sa Filištínci často pokúšali rozšíriť svoj vplyv, najskôr zakladaním obchodných kolónií vo vzdialených krajinách a potom, ak to bolo potrebné, aj silou zbraní (viď Gn 21:34:)

Pričom sa vzťahuje na oblasť okolo mesta Gerar, kde bol kráľom Abimelech (pozri Gn 20). To znamená, že začiatkom devätnásteho storočia pred Kristom už aspoň malá kolónia Filištíncov získala oporu v krajine Kanaán. Neskôr ich nazývali aj “Sea people”, keď v oblasti stredozemia vybuchla sopka Santorini a okolité prímorské krajiny a ich pobrežní obyvatelia – rozumej skupiny z rôznych krajín stredomoria, boli nútení opustiť svoje územia a nájsť si nové. V tom čase sa mnohí usídlili práve v Kanaáne, kde nezriedka vyhubili pôvodných obyvateľov, aby prevzali ich mestá a usadili sa v nich.

Chápem Izrael, že po stáročiach problémov, ktoré tento národ predstavuje, chce od nich “úľavu”. Ale o tú sa mohli postarať sami a nespravili tak – teda ak súhlasili s ich susedstvom, dnes je neskoro ho riešiť. Ich vysťahovaním do EU, čo by sa mnohým ultra-konzervatívnym rabínom veľmi páčilo,  si Izrael iba pridá na UŽ OHLÁSENOM treste Boha za modloslužbu.

Ako hovorí Boh sám v Biblii: ON SÁM nad Filištínskom VÍŤAZNE ZAJASÁ (viď Ž 60:8 aj Ž 108:9).

P.S: EU NIE JE Boh, čo ako sa tak tvári. 😉

Vysťahovanie Palestínčanov do krajín EU teda nie je spôsob, i keď pokúsiť a sa o to iste môžu. Verím však, že už prorokované prvé BEDA im v tom zabráni.

A nedá sa nespomenúť aj tento fakt: Keď nastane akýkoľvek konflikt na Blízkom východe, Saudská Arábia sa vždy vyhne tomu, aby do jej krajiny prišiel čo len jediný utečenec, ktorý by pre krajinu a obyvateľov a ich spôsob života spôsoboval problémy. Kedy KONEČNE sa tak začnú správať tí, ktorí sú správcami, ale NIE VLASTNÍKMI Slovenska?

Dúfam, že si predstavení Slovenska lekciu tureckých nájazdov, prepadov a únosov žien a detí, aj vraždení mužov z minulosti − čo je skutočný dôvod, prečo má Slovensko toľko hradov na skalnatých kopcoch − pamätajú a aj jej odkaz.

A dúfam, že prejavia ASPOŇ VĎAČNOSŤ našim pradedom za ich ULTIMÁTNU CENU ZA NAŠU SLOBODU z 2.svetovej vojny a nezapredajú krajinu ako Judáš Krista. Doteraz sa im v tom totiž príliš nedarilo – Chalúpkovo “Mor Ho” zjavne nepochopili.

Boh ich žehnaj, aby sa im darilo.

Najnovšie príspevky