Úskalia duchovného života

3 JÚLA 2024
Po 40 dňoch sa špióni vrátili do tábora a oznámili svoje zistenia. Ale potom – s výnimkou Kaleba a Jozuu – urobili svoju osudovú chybu, vyvodili vlastné závery z dôkazov, ktoré zhromaždili, namiesto toho, aby to nechali vyložiť Mojžišovi. Dospeli k záveru, že krajinu nemožno dobyť.

To isté robia ľudia aj dnes. Zažijú úskalia života, škaredú a šokujúcu realitu krajiny či mesta, ale namiesto toho, aby sa spojili s Bohom a žiadali o radu Radcu, vyvádzajú zo všetkého vlastné závery a končia s negativitou, ktorou kazia svoje okolie. Takto, nakazení a už aj skazení negativitou, ktorá z nich vychádza, strácajú budúcnosť rovnako ako tí, ktorí ich šokovali.

Nm 13:32: A šírili Synom Izraela zlé správy o krajine, ktorú preskúmali, hovoriac: Krajina, ktorú sme išli preskúmať, je krajinou, ktorá zožiera jej obyvateľov; a všetok ľud, ktorý sme v nej videli, sú muži vysokého vzrastu.

Zvýšená, ale nesprávne zameraná duchovná orientácia špiónov ich zviedla z cesty. Možno aj ty patríš medzi špiónov, ktorí chcú zažiť život a usilovať sa o zbožnosť, ktorú by nezaťažovali rozptýlenia materiálnosti.

V púšti bol ľud Izraela chránený oblakmi slávy, živený mannou a studňou Miriam a o všetky ich fyzické potreby bolo plne postarané. Všetok svoj čas strávili štúdiom Božích pokynov, meditáciou a modlitbou. Ak žiješ púšť, teraz vieš prečo, aj čo máš robiť.

Špióni boli zhrození predstavou vstupu do skutočného sveta, kde musíme tráviť čas prácou, nie tak veľmi pre každodenný chlieb, ako z dôvodu, aby sme priniesli Boha do tohto sveta. Vízia života zasväteného rozširovaniu poznania Boha, nezaťaženého hmotnými rozptýleniami, je samozrejme chvályhodná. Táto vízia nás v celej histórii inšpirovala k túžbe po mesiášskej ére, keď materiálnosť sveta už nebude deformovať naše duchovné zameranie.

Táto túžba však musí byť vyvážená pokorným podriadením sa Božiemu plánu. Nie našej pozemskej práci − Božiemu plánu. A ten väčšina nepozná. Zmyslom života je žiť vo svetskej realite a odhaľovať aj zjavovať Boha ukrytého v nej. Iba vstupom do hmotného sveta možno nájsť Božiu podstatu, a to naplnením Jeho prikázaní na fyzickej úrovni.

Najnovšie príspevky