Útek z Exilu

22 JANUÁRA 2024
Pri desiatej a poslednej rane všetci egyptskí prvorodení zomreli okamžite o polnoci 15. dňa mesiaca nisan.

Predtým Boh nariadil židovskému ľudu, aby pripravil jahňa alebo kozľa na zabitie a zjedli ho v tú noc.

Ex 12:11: Boh prikázal Mojžišovi, aby povedal ľudu: Musíte rýchlo zjesť jahňa alebo kozľa. 

Hoci sa Židia zriekli svojej angažovanosti v egyptskej kultúre, čaro egyptského materializmu ich stále vnútorne ovládalo. Boh ich preto musel z Egypta náhliť, kým na nich desať rán ešte pôsobilo, dostatočne na to, že boli ochotní opustiť jediný domov, ktorý poznali, a vydať sa do dvojitého neznáma nehostinnej púšte a životného štýlu svätosti.

Svätosť je osobný atribút, ktorý vo falošných kresťanských kultoch učený nie je, ba je nimi zavrhovaný ako nemožný na zemi. Ale isto pripisovaný nehodným po ich smrti. Lenže ako vidíme v Písme, Boh o svätosti hovorí aj učí inak. A aj za svätých uznáva inak ako smrteľný, hriešny človek.

To isté platí vždy, keď odchádzame z osobného „Egypta“, t. j. vždy, keď zanecháme známosť predchádzajúceho spôsobu života a stúpame na novú úroveň Božieho vedomia a jeho sprievodného spôsobu života. Aby sme zostali na našej novej ceste, je dôležité udržať si tempo a prijať všetky potrebné opatrenia, aby sme neskĺzli späť k predchádzajúcim zvykom.

V Mesiánskom vykúpení však bude táto opatrnosť zbytočná. Keďže toto vykúpenie bude absolútne a zahrnie všetku realitu, nebude tu žiadna možnosť skĺznutia do mentality materializmu.

Najnovšie príspevky