Uzdrav ich

30 DECEMBRA 2018

“Lebo otupelo srdce tohto ľudu:
ušami ťažko počujú
a oči si zavreli.
Inak by očami videli
a ušami počuli,
a srdcom by chápali a obrátili by sa –
a ja by som ich uzdravil.” (Mt 13,15)

Uzdrav ich. Ježiš túžil, aby sa títo ľudia vrátili k nemu, aby ich mohol uzdraviť! To “inak” znamená, že keby neboli takí tvrdohlaví, boli by sa k nemu vrátili a on by ich uzdravil. Táto pravda je nevyhnutná pre tvoj pohľad na evanjelium a bude formovať tvoje presvedčenie takmer o všetkom ostatnom. Boh nás chce obnoviť. Na nás je “obrátenie sa”, t.j.činiť pokánie, ako najlepšie vieme. Potrebujeme však aj Jeho uzdravenie. Ako čítame v liste Efezanom, kde sa píše, že Boh si nás vyvolil, aby nás scelil (spravil celistvými) a svätými skrze Jeho lásku. Boh nám zjaví cestu života, ak ho budeme nasledovať. A keď tak robíme, nájdeme na tejto ceste aj potrebu celistvosti a svätosti.

Preložené a publikované s láskavým povolením Johna Eldredgea (Ransomed Heart Ministries)

Najnovšie príspevky