VAROVANIE! Nebezpečenstvo pred nami!

2 JANUÁRA 2021

WARNING! DANGER AHEAD!

V príspevku Tretia Svetová Vojna pred dverami sme hovorili o proroctve 6.poľnice z pohľadu vývoja politickej klímy vo svete. Ale jeho vývoj nezastal ani v jeho praktickej časti. Keďže hrozba 3.svetovej vojny je stále akútnejšia, je najvyšší čas pripraviť na toto proroctvo v prvom rade jeho poznaním. Minilekcia Aktuálna Hrozba bude skutočným prínosom k náuke o tomto proroctve aj praktickej príprave na túto hroznú udalosť, ktorej sa ľudstvo už nemôže vyhnúť.

Najnovšie príspevky