Väzenský Džús

13 DECEMBRA 2022
Klietky sú vyrobené aby sa rozbili.

Sú chvíle, keď Boh dá dušu do väzenia – často veľmi vznešenú dušu, akou bol Jozef.

Je to ako byť držaný vo zveráku. Najhlbšie sily duše, stlačené ultimátnou márnosťou, prerazia.

Najnovšie príspevky