Večné Zjavenie

28 JÚLA 2023
Už si sa niekedy zamyslel nad tým, že Boh proroctvá posledných čias ohlasoval už od počiatku ľudských dejín?

Mojžiš potom opísal zážitok z prijatia Tóry na hore Sinaj.

Dt 5:19: Mojžiš povedal ľudu Izraela: „Boh povedal tieto slová . . . skvelým hlasom, bez prestávky.

Jedným z významov výrazu „bez prestávky“ je, že hlas Boh na hore Sinaj sa naďalej – a stále – odhaľoval v proroctvách a učeniach prorokov a mudrcov každej generácie.

Skutočnosť, že tieto proroctvá a učenia neboli výslovne vyjadrené, keď bol Zákon po prvýkrát uvedený, je jednoducho preto, že svet a národ Vyvolených ich ešte nevyžadovali. Napriek tomu boli zahrnuté v pôvodnom zjavení Tóry.

Dnes, na konci čias, ich Vyvolení vyžadujú a preto ich aj počúvajú, študujú, aj poslúchajú. Ty môžeš tiež — v našich prorockých kurzoch.

Najnovšie príspevky