Veľkosť Malých Vecí

15 OKTÓBRA 2023
Adam a Eva mali okrem synov Kaina a Ábela ešte tretieho syna Seta.

Jedným zo Sethových potomkov piatej generácie bol Enoch, ktorý odolal degenerácii, do ktorej sa ponáral zvyšok ľudstva, a žil spravodlivým životom.

Gn 5:22: Enoch chodil s Bohom.

Áno, Enoch nechodil do kostola, ani nekráčal niekam. On chodil s Bohom.

Enoch bol obuvníkom, no pre jeho svätosť ho jeho všedné zamestnanie neodvádzalo od jeho služby Bohu. Naopak, učí nás, že každým stehom priniesol ďalší stupeň harmónie v duchovných sférach.

Aj my na vlastnej úrovni môžeme kráčať v Enochových šľapajach: Môžeme tak naplniť naše pozemské aktivity svätými úmyslami, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť nebesia.

Aj my môžeme chodiť s Bohom. Enoch je náš príklad.

Najnovšie príspevky