Vezmi a Zjedz

30 APRÍLA 2022
Len na okraj poviem, že keď počúvaš výraz “vezmi a zjedz” v Zjavení apoštola Jána, znie to veľmi podobne ako keď Ježiš povedal svojim učeníkom, aby jedli nekvasené chleby počas Sederu. Ten, Kto je v tejto pasáži opísaný ako „anjel“, je Ježiš Kristus. To On osobne tu s Jánom hovorí. Verše to hovoria naozaj jasne.

Zjv 10,9-10: Išiel som k anjelovi a povedal som mu, aby mi dal tú malú knižku a on mi povedal: Vezmi a zjedz ju, roztrpčí ti žalúdok, ale v ústach bude sladká ako med. A vzal som tú malú knižku z ruky anjela a zjedol som ju, a bola mi v ústach sladká ako med, ale keď som jedol, žalúdok sa mi naplnil horkosťou. 

Ona malá knižočka Jánovi veľmi “chutila”. Takto pristupujeme k proroctvám Biblie všetci. Radi ich počúvame, niektorí aj študujeme a nachádzame nové veci. Niektorí medzi nami o nej dokonca najradšej iba hovoria, ale vôbec ju nečítajú, ani nepoznajú. Čítať a počúvať proroctvá posledných čias je veľmi príjemné, dokonca vzrušujúce, keď nám takáto nádhera Božieho Slova a jej nesmierne bohatý obsah vstupuje do vnútra. Ale následky jej “jedenia” sú väčšinou veľmi znepokojujúce, a pre mohých až nepríjemne šokujúce. A to v momente, keď pochopíme, čo Boh naozaj hovorí, že máme robiť.

To preto väčšina učenie Písma odmieta a zavrhuje. Lebo intuitívne vedia a chápu, že Boh je “Real Deal” a zmení ich modlársky život od základov a oni to nechcú. Vedia, že Ježiš sa vracia, aby odplatil každému z nás podľa jeho skutkov. Božie Slovo môže dokonca spôsobiť, že sa z toho, čo sa – a zdôrazňujem: o sebe dozvieme,- povraciame, pretože Jeho poznanie nám naozaj obráti náš svet a zmýšľanie hore nohami. Rozumej: až poznaním Pravdy Božieho Slova sa ti umožní postaviť sa nohami na zem a ty začneš vidieť správne. Dovtedy si hore nohami ty, nie Boh a taký je aj tvoj pohľad na všetko okolo teba – vrátane Boha.

V skutočnosti, jediný komu je na zvracanie a to z nášho bezbožného a ohavne namysleného, narcistického zmýšľania a odporného sebectva a modlárstva, ktoré arogantne a hlúpo nazývame “životný štýl”, je Boh. Tu je dôkaz:

Zjv 3,15-16: Viem o tvojich skutkoch, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci! Ale pretože si vlažný a ani horúci, ani studený, chystám sa vyvrátiť ťa z Mojich úst.

Toto Božie Slovo už žiaden ďalší komentár nepotrebuje.

Táto „sladká chuť“ po prijatí Božieho odkazu môže byť aj ako naša prvá láska – keď sme všetci horliví pre Božiu pravdu. Potom, keď pochopíme, čo to skutočne znamená a ako to ovplyvňuje náš život, je to čoraz menej “sladké” a stále viac horké. Núti nás to robiť veci, ktoré nás v živote “trhajú na kusy”. Toto je onen moment horkosti. Lebo naša ľudská povaha, presiaknutá hriechom, vôbec nechce robiť veci, ktoré nám Boh káže robiť, čo spôsobuje rozrušenie, bolesť, dokonca aj osobné nešťastia. Niekedy musíme ísť proti členovi rodiny, ktorý je možno pevne nábožensky presvedčený, ale žije pod vplyvom jasne démonických náuk falošného kresťanstva, a vôbec sa mu nepáči, čo mu hovoríme, ani čo robíme. Môže to spôsobiť rozvrat v rodine, stratu zamestnania, dokonca prenasledovanie a smrť. Takto “horké” môže byť nasledovanie Božieho Slova. Aká horká je smrť?

Je možné, že Jánovi sa zo zvitku nespravilo len zle, ale že sa z jeho obsahu povracal? Aj keď to niektorí takto učia, nie je to pravda. Kde je dôkaz? Priamo v Biblii. Božie Slovo absolútne nikde neobsahuje zmienku, že by Boží prorok zvracal zo svätého, Božieho Slova, čo ako trpký by bol odkaz, ktorý Boh prorokovi pre hriešny ľud odovzdal.

Výraz “žalúdok sa mi naplnil horkosťou” je tu uvedený preto, aby nám ním Boh ukázal normálnu reakciu na Božie Slovo, najmä u proroka alebo apoštola, ktorý je poverený kázať ho a najmä tým, ktorý žijú v nepriateľstve s Bohom. Boh tu hovorí skrze symboly, správanie sa a výrazne kontrastné veci. Tento výraz zároveň naznačuje rýchlosť: Ján si Slovo “užíval”, keď Ho prijímal, ale keď sa dostalo do jeho žalúdka, keď preniklo jeho bytosť, spôsobilo to Jánovi nesmiernu horkosť jeho vnútra. Ale nie je pravdou, že Ján sa z neho povracal. Na zvracanie nám je a malo by byť len z bezbožnosti, lží, sebectva, pokrytectva a bezcitnosti v nás a duší v tele okolo nás.

Ak sa zadívaš na život Ezechiela zistíš, že medzi jeho životom a Jánovým, existuje množstvo paralel v ich skúsenosti s Bohom. Boh pracoval so správaním oboch. Prečo? Lebo Boh chce, aby sme videli, aké ťažké je niekedy prijať Božie Slovo do nášho osobného života. Prichádzame zo sveta a výchovy aj náuky, ktoré sú úplne opačné ako Jeho Cesta. A keď sa tieto dva spôsoby života stretnú – ako ocot a sóda – spôsobí to prudkú, búrlivú reakciu!

Obraz veršov celkovo zjavuje, že v Božom spôsobe života je veľa “horkosti”, najmä keď Božie Slovo prichádza do kontaktu s naším svetským spôsobom života pred obrátením. Potom anjel hovorí Jánovi

Zjv 10,11: A povedali mi: Musíš znova prorokovať o ľuďoch a národoch, jazykoch a mnohých kráľoch.

Výsledkom prijatia Božieho Slova a doslova až bytostného pochopenia obsahu posolstva je, že Ján prijal nielen posolstvo a jeho vysvetlenie, ale aj silu prorokovať o všetkom, čo mu bolo prikázané. Tá istá sila je daná každému Božiemu Svedkovi. A napriek tomu, že mu obsah Božieho posolstva spôsobil tento obrovský, nepríjemný, možno až chorý, bolestivý pocit, stále to bolo sväté Božie Slovo. Bol to Ježiš – Slovo, ktoré sa stalo telom, Kto ho napĺňal a dodával mu silu a schopnosť vykonať dielo, pre ktoré ho On sám povolal.

Najnovšie príspevky