Naša viera2019-05-02T14:51:49+01:00

Naša viera

Neverný priateľ

21.11.2019|

Týmto svedectvom chcem povzbudiť do úprimných vzťahov, lebo len tak je možné udržať zdravé priateľstvá, rodiny a aj celú spoločnosť. Už nejakú dobu publikujem na pomoc priateľom malé prezentácie, ktorými im pomáham implementovať Ježišove pravidlá a rady do života. Cieľom je, aby [...]

Lekcie šitia

30.12.2018|

Keď Ježiš zomrel, najposvätnejšia chrámová opona sa roztrhla na dve polovice (Mt 27,51). Roztrhaná zhora nadol. A kto to spravil? Určite nie kňazi. Bol to Boh sám. Vzal tú oponu a roztrhol ju na dve časti. Tak prečo trváme na jej [...]

Svedectvo o našej (ne)vere

30.12.2018|

Nasledujúce riadky sú, ak to chcete prijať, mojim svedectvom o stave a úrovni viery veriacich. Mojím cieľom nie je vás rozhorčiť, ani súdiť. Toto svedectvo je však skutočným usvedčením z najťažšieho hriechu kresťana - nevery. Zároveň je výzvou na pokánie. Ako veriaca [...]

Moje prvé Turíce

29.12.2018|

Toto je moje osobné svedectvo o prvom stretnutí so živým Bohom v živote vôbec. Stalo sa to v roku 1993. V tom čase som bola síce pokrstený, ale v skutočnosti neveriaci a nepraktizujúci mladý človek, ktorý Boha nehľadal, "neriešil", netúžil po ňom, [...]

Go to Top