Vojna Proti Zlu

22 AUGUSTA 2023
Mojžiš povedal Deťom Izraela, že po dobytí Zeme Izrael od jej okupantov, im bude dovolené, v prípade potreby, zaútočiť na susedné krajiny, ktoré predstavujú hrozbu pre ich bezpečnosť.

Dt 21:10: Ak pôjdeš do vojny proti svojim nepriateľom, Boh vydá vášho nepriateľa do vašich rúk a vezmete späť zajatcov svojho nepriateľa. 

Keď bojujeme so zlom, „ideme do vojny“. „Vychádzame“ zo svojho pravého ja, pretože viesť vojnu je neprirodzené. Pôvodným prostredím našej duše je pokojné, nekonečné Božské vedomie, ktoré zažívala predtým, ako vstúpila do tela.

Keďže naša duša má pôvod v Božej podstate a zlo nemá proti Božej podstate žiadnu moc, máme nad zlom navrch ešte predtým, ako sa bitka začne. Sme „na“ – teda nad – našimi nepriateľmi. Navyše, Boh stvoril zlo len preto, aby sme ho porazili. Z oboch týchto dôvodov nás Božie Slovo ďalej uisťuje, že „Boh vydá vášho nepriateľa do vašich rúk“.

Božie Slovo nás teda učí, že ak chceme vyhrať vojnu proti zlu, musíme sa stotožniť s Duchom Svätým. Len potom sme podporovaní plnou mocou Božej svätosti.

Najnovšie príspevky