Vplyv na malých aj veľkých

16 MARCA 2023
Rabíni a učitelia Slova sa nazývajú „oči komunity“ a „hlavy tisícov Izraela“, a keď je zdravá hlava, je zdravé aj telo.

Učiteľ Slova musí vždy a v každom okamihu pamätať na to, že vždy stojí na prahu v tom, že je jedným z tých, ktorí prinášajú zásluhy verejnosti a – nedajbože, – jedným z tých, ktorí spôsobujú, že verejnosť hreší – na prahu medzi tými najvznešenejšími výškami a najpriepastnejšou hĺbkou.

Všetky problémy sa ho musia dotýkať v najvnútornejšom jadre jeho duše, a to doslova, pretože v stávke je samotná jeho duša. (viď 2Kor 11)

Najnovšie príspevky