Všetkým učiteľom

18 JANUÁRA 2024
Po skončení 2. svetovej vojny sa v nacistickom koncentračnom tábore našiel tento list, ktorý obsahuje nasledujúci odkaz adresovaný učiteľom.

Drahý učiteľ,

Prežil som koncentračný tábor. Moje oči videli to, čo by žiadny muž nemal byť svedkom:

Plynové komory postavené učenými inžiniermi.

Deti otrávené vzdelanými lekármi.

Dojčatá zabité vyškolenými zdravotnými sestrami.

Ženy a deti zastrelili a upaľovali absolventi stredných a vysokých škôl.

Takže ohľadom vzdelania mám podozrenie.

Moja prosba znie: Pomôžte svojim študentom stať sa ľuďmi. Vaše úsilie nikdy nesmie vyprodukovať učené monštrá, zručných psychopatov, vzdelaných negramotov.

Čítanie, písanie, počítanie sú dôležité len vtedy, ak slúžia na to, aby boli naše deti ĽUĎMI.

Najnovšie príspevky