Vyhlásenie Nášho Dedičstva

28 OKTÓBRA 2023
Boh sľúbil Abrahámovi aj Krajinu Izraela.

Gn 15:18: Boh povedal Abrahámovi: “Túto krajinu som dal tvojmu potomstvu.”

Keď Boh prisľúbil krajinu Izrael Abrahámovým potomkom, krajina sa ako celok stala – a zostáva dodnes – dedičstvom každého Žida, nepodliehala vyjednávaniu ani obchodu. Je to výlučne Boží sľub Abrahámovi, ktorý tvorí spojenie Židov s ich krajinou. Keď to formulujú sebavedomo a bez ospravedlnenia, spoločenstvo národov (OSN) uzná svoju pravdu.

Naproti tomu založenie našich nárokov na Zasľúbenú zem na zmluvách, vojenských víťazstvách alebo diplomatických machináciách podkope rešpekt iných národov k dedičstvu Židov. Presadzovaním ich nedotknuteľného spojenia s Krajinou Izraela sa Židia snažia urýchliť mesiášske vykúpenie, kedy nám – všetkým z Izraela – Boh zverí jej plné vlastníctvo, ako prisľúbil.

Najnovšie príspevky