Vyhýbanie sa Negativite

9 DECEMBRA 2023
Jozefovi bratia Simeon a Lévi navrhli Jozefa priamo zabiť, ale Ruben, najstarší brat, navrhol, aby ho hodili do jamy a jeho osud ponechal Božej prozreteľnosti.

Jama, ktorú si vybrali, bola suchá a plná hadov a škorpiónov.

Gn 37:24: Jama bola prázdna.

Alegoricky jama predstavuje ľudskú myseľ a voda predstavuje Bibliu. Tento incident nám teda hovorí, že najistejším spôsobom, ako udržať našu myseľ bez „hadov a škorpiónov“ – negatívnych a deštruktívnych predstáv – je zabezpečiť, aby bola vždy plná obsahu súvisiaceho a totožného s Božím Slovom, pretože „Božie Slovo je zdravé, obnovuje dušu.” (Ž 19:8)

Najnovšie príspevky