Výkrik Života

14 SEPTEMBRA 2023
Sú veci, ktoré sú pre nás dôležité, dokonca veľmi dôležité, preto o nich hovoríme. A potom sú tu veci, ktoré nami otrasú až do špiku kostí…

Sú veci, ktoré sú pre nás dôležité, preto o nich hovoríme.

Sú veci, ktoré sú pre nás také dôležité, že slová vychádzajú v návale emócií, bohaté slová, expresívne a živé.

A potom sú tu veci, ktoré nami otriasajú až do základov. Veci, ktorým nezáleží na súhlase mysle alebo na správnych slovách – pretože myseľ ich nedokáže pochopiť, tie najpálčivejšie slová by ich nemohli obsiahnuť. Veci, ktoré môžu prepuknúť iba v plači, v kriku a potom v tichosti.

Toto je zvuk šofaru: Samotné jadro našej duše plače: „Otec! Nenechávaj ma tu samého!”

Najnovšie príspevky