Vykupujúc Čas…

5 NOVEMBRA 2021
Dávajte si teda veľký pozor, ako žijete: nie ako blázni, ale ako múdri. Vykupujúc čas, lebo dni sú zlé.”

Toto varovanie ostáva väčšinou nepovšimnuté. Čo ale znamená vykúpiť čas? Učili nás to na hodinách dejepisu  v 5.ročníku základných škôl:

Znamená to vymeniť čas, ktorý chceš venovať nejakej svojej túžbe, či programu, za čas s Božím Slovom, za štúdium proroctiev posledných čias, za prípravu na nastávajúce prorocké udalosti a Pánov druhý príchod.

Pavol má pravdu:

Dávajte si teda veľký pozor, ako žijete: nie ako blázni, ale ako múdri. Vykupujúc čas, lebo dni sú zlé. 

Najnovšie príspevky