Výmena Oblečenia

8 JÚLA 2023
Mám skúsenosť s modelingom, ale nezaujal ma. Chýbala mu nekonečná výška, hĺbka, šírka aj dĺžka prezliekania, skrytého v Božom Slove. Ale tú objavíme až vtedy, keď sa naučíme pozorne počúvať a svojím duchom pozorovať Božie Slová. Až potom objavíme a pochopíme skryté tajomstvá veršov, ako napríklad tajomstvo výmeny oblečenia.

A Mojžiš prehovoril k Bohu a povedal:

Nm 27:15- 17: Nech Pán, Boh Duchov Každého Tela, ustanoví Muža nad Ľudom… aby Boží ľud nebol ako ovce, ktoré nemajú pastiera.

Prečo Mojžiš oslovuje Všemohúceho ako “Boha duchov každého tela?” Tak povedal Mojžiš Bohu: “Majster vesmíru! Ty poznáš dušu každého jednotlivca, vieš, že žiadni dvaja nie sú rovnakí. Ustanov im vodcu, ktorý sa dokáže s každým z nich stotožniť v súlade s jeho individuálnym duchom.”

Vysvetlenie nájdeme v príbehu:

Nastal večer a rabín Samuel prijímal tých, ktorí prišli hľadať jeho radu v súkromnom stretnutí s ním. Neprešla ani hodina a rabín už bol vyčerpaný; zvolal prestávku a požiadal o nové prezlečenie.

Rabínova sekretárka vyšla z miestnosti a niesla šaty, ktoré si rabín vyzliekol. Boli prepotené. “Majster vesmíru,” zamrmlala sekretárka, “Prečo sa tak namáha?! Každú hodinu potrebuje nové oblečenie. Prečo sa rabín tak potí?”

Rabínove dvere sa otvorili a vo dverách stál rabín Samuel. „Choď domov,“ povedal svojej sekretárke. „Nemáš ani najmenšie pochopenie pre moju prácu, budem ti naďalej vyplácať mzdu, ale už nechcem tvoje služby.

“Nechápeš? Za poslednú hodinu za mnou prišlo dvadsať ľudí. Každý z nich si vylial svoju dušu a požiadal ma o pomoc pri vyliečení z jeho duchovných neduhov. Aby som sa vžil do každej dilemy, musím to vidieť ich očami. Musím sa teda vyzliecť zo svojej vlastnej osobnosti a okolností a obliecť sa do ich. Potom, aby som im odpovedal, musím znovu prijať svoju vlastnú osobnosť – inak, prečo by sa so mnou prišli poradiť ?

“Pokúšala si sa niekedy prezliecť sa štyridsaťkrát za hodinu? Ak by ťa takéto fyzické obliekanie a vyzliekanie vyčerpalo a oblial by ťa pot, vieš si predstaviť, čo to obnáša v mentálnom, emocionálnom a duchovnom zmysle?”

Najnovšie príspevky