Vyvolený

3 NOVEMBRA 2023
Byť vyvoleným znamená, že ti je daný účel väčší ako si ty.

Abrahám obrezal Izáka, svojho syna, keď mal osem dní. (Gn 21:4)

Nie sme Veriaci podľa žiadnej racionálnej voľby.

Narodili sme sa do životného poslania, ktoré sme si nevybrali.

U Židov muž vstupuje do komunity Veriacich prostredníctvom obriezky – predtým, ako má rozum, s ktorým sa dá uvažovať.

Židovka vstupuje do zmluvy o osem dní skôr – hneď ako vyjde z lona.

Čo sa týka tých, ktorí sa pridávajú k národu Veriacich ako Abrahám, robia to preto, lebo ich zvnútra poháňa niečo tajomné. Dôvody a racionalizácia sa vynoria až neskôr, z nejakého hlbokého a nepoznaného miesta.

A nie je v našich silách odísť. Aj o konvertitovi platí: „Aj keby zhrešil, raz Žid, navždy Žid“. 

A preto je také vzácne byť Veriacim ako Abrahám.

Ak by sme boli Židmi podľa vlastného uváženia a srdca, potom by nás náš judaizmus zaviedol len tak ďaleko, ako to naše mysle a srdcia vedia.

Zostali by sme obmedzení našimi vlastnými predstavami – márnou predstavivosťou malých, konečných stvorení, ktoré sa chystajú hore do neba za svojím nekonečným Stvoriteľom.

Ale naša myseľ a srdce nemajú na výber. Je to Boh, kto siahne dolu, vyvolí si nás a stlačí spínač v našom samom jadre.

A je to Boží a večný Duch v nás, ktorý sa opláca za to, že sme si zvolili Ježiša. Bez akéhokoľvek dôvodu.

Aby naše puto presahovalo rozum a čas, naša cesta je na orlích krídlach a náš osud za hviezdami.

My sme Jeho a On je náš a nič – dokonca ani naše vlastné mysle a srdcia – nemôžu vstúpiť medzi nás.

Najnovšie príspevky