Vzťahy2018-12-30T20:57:26+01:00

Vzťahy

Vyhradený Obsah

15.03.2023|

Potom remeselníci vyrobili stôl s 12 bochníkmi. A Mojžiš hodil zlato pre svietnik do pece a Boh spravil svietnik. Ex 37:17: Boh stvoril svietnik z čistého zlata.  Svietnik, zdroj svetla v bohostánku, znamenal vhľad a osvietenie. Náhly a nepolapiteľný záblesk vhľadu [...]

Žiarivá tvár

15.03.2023|

Po svojom treťom 40-dňovom pobyte na hore Sinaj Mojžiš zostúpil, nesúc druhú sadu Tabúľ Zákona, ktoré nahradili prvú sadu. Tú Mojžiš rozbil, keď videl Židov uctievať Zlaté teľa. Mojžišov dlhý pobyt v Božej prítomnosti zanechal na jeho tele trvalý znak: jeho [...]

Vyhradený Obsah

14.03.2023|

Mojžiš predniesol pokyny pre Svätostánok tým, že židovskému ľudu pripomenul, že musia zachovávať Sabat. Nesmeli dopustiť, aby ich nadšenie pre stavbu Svätostánku zviedlo k tomu, aby porušili zákaz pracovať v siedmy deň. Ex 35:2: Mojžiš povedal židovskému ľudu]: Šesť dní môžete [...]

Vyhradený Obsah

13.03.2023|

Božské svetlo viditeľné očiam ľudí. Prís 6:23; Lebo prikázanie je svieca a Tóra je svetlo. Každé prikázanie vyžaruje svoje zvláštne svetlo do nášho sveta. A príde čas, keď to svetlo uvidíš svojimi očami. Okrem sviec, ktoré sa zapaľujú na Sabat pred [...]

Vyhradený Obsah

12.03.2023|

Existuje známy výrok: "Má viac v malíčku ako ty v celom tele." No, ak by to mohla byť pravda o ľudskej bytosti, potom si predstav, koľko moci, milosrdenstva, súdu a cti má Boh vo svojom vlastnom malíčku – samozrejme, hovoriac metaforicky. [...]

Urob to naozaj

11.03.2023|

Ak hľadáš Pravdu, Pravda si ťa nájde. 1Kr 18:21: Ako dlho budete kuľhať na dve strany? Ak je Boh Bohom, nasledujte Ho. A ak je Baal bohom, nasledujte jeho!  Toto je šokujúce. Ako mohol Eliáš vôbec navrhnúť ľuďom takú možnosť, aby úplne [...]

Vyhradený Obsah

11.03.2023|

Boh potom obnovil zmluvu, ktorú uzavrel so židovským ľudom na hore Sinaj a ktorá bola hriechom Zlatého teľaťa zrušená. Súčasťou tejto zmluvy bol Boží sľub, že dá Židom Krajinu Izrael, ktorú vtedy obývalo sedem kanaánskych národov. Ex 34:11: Boh prikázal Mojžišovi, [...]

Mikroreparácia

10.03.2023|

Ak nedokážeš napraviť všetok svoj neporiadok, naprav aspoň trochu. Je tu veľký Boh, ktorý ti pomôže so zvyškom. Keď Boh povedal Mojžišovi, že každý Žid musí dať dosť na odstránenie duchovných škôd spôsobených hriechom so zlatým teľaťom, Mojžiš bol znepokojený."Človek bude musieť dať [...]

Go to Top