Vzťahy2018-12-30T20:57:26+01:00

Vzťahy

Zapáľ Každý Plameň

24.06.2022|

Každá duša musí zapáliť svoj vlastný plameň a ani jedna nemôže zostať temná alebo šerá. V jeruzalemskom chráme bol sedemramenný svietnik. To sme my, potomkovia veriaceho Abraháma. Každý z nás je plameň. Jeden plameň  horí jemne. Ďalší horí zvučne. Až kým [...]

Nič, čo Nehorí

23.06.2022|

Predtým, ako tvoja duša zostúpila do tohto sveta, zahorela vášnivým plameňom lásky, aby sa spojila s nekonečným svetlom Boha. Toto je pravda: predtým, ako tvoja duša zostúpila do tohto sveta, zahorela vášnivým plameňom lásky, aby sa spojila s nekonečným svetlom Boha.Potom vstúpila [...]

Obľúbený Učiteľ

22.06.2022|

Mal si niekedy obľúbeného učiteľa? Ja áno a nie jedného. Ale učiteľmi nie sú len pedagógovia v školskom prostredí. Vieš, že sme nimi aj sami pre seba? Životná skúsenosť môže byť a často aj je tou najlepšou školou. Každý, kto má [...]

Mission Impossible?

21.06.2022|

Keď ti povedia: "Nemôžeš ísť touto cestou, je to nad tvoje schopnosti!"- chop sa jej ako svojho osudu. Vieš, že na zem sme neboli  daní, aby sme robili možné, ale nemožné? Len nechaj Boha uviesť príčinu do akcie, potenciál do skutočnosti. [...]

Moc Jeho Mena

20.06.2022|

Slovo „autorita“ alebo „moc“ znamená uznávaná vážnosť a vplyv, ale aj výkonná moc. To znamená, že Božie Synovstvo obsahuje autoritu Jediného, pravého Boha, Ježiša, ktorý nás za svojich prijal. Táto autorita sa vzťahuje na nás, nie iba povolaných, ale už aj vyvolených [...]

Zjednotenie s Bohom

19.06.2022|

Témou Dňa zmierenia je zmierenie, zjednotenie sa s Bohom prostredníctvom odpustenia hriechov. Ono štartuje proces spásy. Hebr 8,11-12: Nik už nebude učiť svojho blížneho, alebo človek svojho brata tým, že povie: Maj poznanie Pána, pretože Ma budú poznať všetci, od najmenšieho [...]

Mentori

19.06.2022|

Nájdi niekoho. Urob z toho niekoho svojho mentora. Každý človek potrebuje mentora. Aj ten mentor potrebuje mentora. A ten mentor tiež – nik sa nemôže vytiahnuť ťahaním za vlastné vlasy. Nájdi si niekoho, na koho sa môžeš spoľahnúť, pokiaľ ide o radu [...]

Prikázanie Vďačnosti

18.06.2022|

V Božom Zákone je nám prikázané ďakovať Bohu po každom jedle. Možno si povieš: "Na tom nie je nič zvláštne." Naozaj? Zdrojom tohto prikázania je Boží výrok:  Dt 8,10: Keď sa naješ a si nasýtený, budeš dobrorečiť Pánovi, svojmu Bohu, za [...]

Go to Top