Žaba

21 JANUÁRA 2023
Všetko na tomto svete prichádza dôverne zabalené v Božom svetle. Nič, čo Boh stvoril, nie je nanič.

Keby nie žab, ako by Boh vykonal odplatu na Egypťanov? A prečo Boh potreboval zo všetkých tvorov žaby, aby sa vysporiadali so Starovekým Egyptom?

Pretože pre faraóna bol celý svet žabou.

Boli takí, ako Bilam, ktorí pochopili, že existuje jeden veľký Boh. Ale predstavovali si, že existujú aj malí bohovia. Ako oni sami.

Potom boli takí, ktorí úplne popierali Božiu existenciu. Ako Sancherib, ktorý sa posadil na trón ako najvyššie božstvo a vysmieval sa predstave Boha.

A potom tu bol faraón, ktorý jednoducho cítil, že existencia Boha je irelevantná pre správu jeho národa, ktorý za jeho vlády prebýval na jeho rieke.

Dnes tomu hovoríme sekularista.

Svojím spôsobom sekularista, ktorý uznáva existenciu Boha, je na nižšej úrovni ako ateista, ktorý to vehementne popiera – a tým sa stáva svojím vlastným bohom. Ateista má aspoň vzťah – aj keď negatívny – s duchovnom. Prinajmenšom ho považuje za potrebné poprieť.

Ale tento absolútny chlad faraóna, táto predstava, že žije vo svete, ktorý „je len tu“, a že Boh a všetky tieto duchovné záležitosti nemajú nič spoločné so životom na planéte Zem – ako s ním možno vôbec začať rozhovor?

Celý jeho svet je pre neho žaba – zdanlivo nepodstatné stvorenie, ktoré neubližuje ani neprospieva žiadnemu pánovi, stvorenie, ktoré sa zdá byť „len tu“ bez zjavného účelu.

Preto Božím liekom pre faraóna bolo prizvať žabu, aby vykonala zázrak.

Ukázať, že na tomto svete nie je absolútne nič bez božského významu, nič, čo by nebolo dôverne zahalené do Božieho svetla.

Dokonca aj studená, neškodná žaba.

Najnovšie príspevky