Zamyslenia na Sabatný deň

6 JÚLA 2022
Štvrté Božie prikázanie hovorí:

Ex 20,8: Pamätaj na Deň Sabatu, aby si ho zachoval svätý.

To znamená, že by sme sa mali začať seriózne zamýšľať nad jeho svätosťou a veľkosťou. Toto je prikázanie aktu svätosti. Dokonca aj v našej mysli musíme oddeliť myšlienky tohto dňa ako iné, oddelené iba pre Boha.

Prikázanie hovorí nasledovné: Pamätaj na Deň Sabatu, aby si ho zachoval svätý. To znamená, že by sme sa mali zamýšľať a uvedomiť si, kde sa práve teraz ty a ja duchovne nachádzame, čo je konkrétna činnosť duše ako dôkaz toho, že sabat je skutočne svätý deň.

Ale nielen to. Boh nám káže pamätať, t.j.pripomínať si FAKTY sabatu, ktorý prichádza, aby sme doň skutočne PREŠLI. Výraz “aby si ho zachoval” doslova implikuje: “Dbaj, aby si sa v ňom našiel.” lebo ako aj mudrci hovoria: „Zachovaj ho svätý, keď vchádza a keď odchádza,“ [fráza „keď odchádza“ odkazuje na tradíciu „odlúčenia“, t.j.slovné vyhlásenie urobené na konci sabatu).

Toto je dôležité, keďže vieme, že Siedmy Deň – deň Sabatu bude trvať rovnako ako všetky ostatné dni, “len” 1000 rokov a potom odíde.

Majme toto na pamäti, pripomínajme si Sabatný deň a uvedomujme si realitu Boha, náš krátky pobyt v tomto svete a večnosť, ktorá sa stále viac približuje.

Najnovšie príspevky