Zamyslenie nad Veršom

8 JÚNA 2022

Najvyššie prikázanie: Láska k Bohu. Ako sa to robí? Takto:

Ž 111,2: Veľké sú diela Pánove; sú vyhľadávané a je o nich premýšľané všetkými, čo majú v nich záľubu.

ROZOBRANÉ:

  • Nevyhľadávať, nechcieť a preto nemať Božie diela na mysli je prejav nenávisti voči Bohu.
  • Nenávisť je porušením Najvyššieho prikázania aj nepriateľstvom voči Bohu a modlárstvom duše.
  • Nenávisť bude potrestaná – história to dokazuje.

POSKLADANÉ:

  • Kto Božie diela vyhľadáva a premýšľa o nich, zjavuje, že Boha miluje.
  • Kto Ho miluje, je požehnaný, kto je požehnaný, tomu žiadne dobro chýbať nebude…a svetu dobro chýba.

Ježiš je dôkaz.

Najnovšie príspevky