Zamyslenie

7 JANUÁRA 2023
Aj teba zaujíma, kam idú duše po smrti tela? Kým príde celé Kristovo učenie o vzkriesení mŕtvych, ponúkam ti aspoň malé zamyslenie:

Keď Ježiš umieral, povedal: Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.

Keď mučeníckou smrťou zomieral apoštol Štefan, volal: “Pane môj, prijmi moju dušu.”

A teraz otázka:

Kto prijíma po smrti tela duše:

  • tých, o ktorých Ježiš povedal, že sú novoobrátencami pokrytcov, t.j. synovia Pekla, dvakrát horší než tí, ktorí ich obrátili? (viď Mt 13:15)
  • tých, o ktorých Ježiš povedal, že sú hadie plemeno? (Mt 12:34)
  • tých, ktorých otcom je Satan? (Jn 8:44)

Už chápeš, aké životne – večne dôležité je, kto je skutočným otcom našej duše, t.j. koho svojimi myšlienkami, slovami aj skutkami za svojho otca vyznávame? Už chápeš, prečo sa MUSÍME znova narodiť – byť znovuzrodení BOHU?

Najnovšie príspevky