Zaneprázdnení

3 JÚNA 2022
Satan zvolal celosvetové zhromaždenie démonov. Vo svojom úvodnom prejave povedal:

“Nemôžeme kresťanom zabrániť, aby chodili do kostola. Nemôžeme im zabrániť, aby čítali Bibliu a poznávali pravdu. Dokonca im nemôžeme zabrániť ani v tom, aby si vytvorili dôverný vzťah so svojim Spasiteľom. Nahovorme ich teda, nech chodia do kostola, ale pripravme ich o čas, aby nemali čas budovať vzťah s Ježišom Kristom.

To je to, čo od vás chcem,” povedal Diabol.

“Zabráňte im v tom, aby počuli svedectvo o moci Boha v živote ich súčasníkov, zabráňte im byť v kontakte so svojim Spasiteľom a po celý deň udržiavať toto životodarné spojenie!”

“A ako to máme urobiť?” zvolali jeho démoni.

“Snažte sa, aby boli stále zaneprázdnení nedôležitými vecami a vymyslite si spústu možností, ako zamestnať ich myseľ,” odpovedal Diabol.

“Pokúšajte ich, aby utrácali, a ustavične si peniaze požičiavali. Presvedčte ich ženy, že je moderné chodiť do práce a tráviť tam mnoho času. A mužov, aby pracovali až sedem dní v týždni, aspoň desať až dvanásť hodín denne, aby nemali kedy myslieť na Boha, ani na rodiny a boli nútení žiť prázdny život. Zabráňte im tráviť čas s deťmi. Keď sa ich rodiny rozpadnú, už v ich domovoch nebude úniku pred nami!

Neustále pôsobte na ich myseľ, aby nepočuli ten tichý, nenápadný hlas Ducha.

Nutkajte ich, aby si na cestách neustále púšťali rádio alebo hudbu, aby mali doma stále zapnuté televízory, DVD prehrávače a počítače, a dohliadnite na to, aby v každom obchode a reštaurácii stále vyhrávala svetská hudba. To úplne zamestná ich myseľ a preruší ich spojenie s Kristom.

Ďalej dbajte na to, aby mali na stolíkoch pri káve množstvo časopisov a novín. Dvadsaťštyri hodín denne útočte na ich mozog správami ahlavne kôlamstvom a podvodom, násilím a strachom, manipuláciou, hlúposťou a smilstvom. Pri šoférovaní ich vyrušujte billboardami a čačkami.

Naplňte ich e-mailové schránky hlúposťami, katalógmi tovarov, tipovaniami a všelijakými novinkami a ponukami zliav a výrobkov, služieb zdarma a falošnými nádejami.

V novinách, časopisoch a v televízii stále ukazujte štíhle pekné modelky, aby ich muži začali byť neverní a nespokojní so svojimi manželkami. Snažte sa, aby boli manželky príliš unavené, než aby mohli v noci milovať svojich mužov a ustavične vrieskali po deťoch. Pridajte im k tomu i bolesti hlavy a iné roblémy! Keď nedajú svojim manželom potrebnú lásku, začnú si ju hľadať inde. Toto ich rodiny rýchlo rozbije.

Dajte im Santa Clausa, aby ste nemali kedy ani len pomyslieť na skutočný zmysel Vianoc, nieto ho vysvetliť ich deťom. Dajte im veľkonočného zajaca, aby nehovorili o Jeho zmŕtvychvstaní a moci nad hriechom a smrťou. A hlavne nech nemajú čas vôbec niečo o Bohu povedať deťom.

Veďte ich k tomu, aby boli nezriadení i pri odpočinku. Snažte sa, aby sa z rekreácií vracali vyčerpaní. Zamestnávajte ich, aby nemali čas ísť do prírody a premýšľať o Božom stvorení. Posielajte ich miesto toho do zábavných parkov, na športové akcie, súťaže, hry, koncerty a do kina, kde ich zachvacujte strachom a násilím.

Hlavne ich neustále zamestnávajte!

A keď sa zídu k duchovnému spoločenstvu, okradnite ich o vieru, navádzajte ich na rúhanie, lož, podvod a naše učenie, a všetky naše rituály a prax, aby zabudli na Bibliu aj na pravdu. Aby nepočuli o znovuzrodení, ani spáse a neverili Evanjeliu Vykúpenia ani v moc Boha. Nech ich ani len nenapadne, že nemajú dar Ducha, a že sú povinní slúžiť Bohu. Spravte čokoľvek, aby ustavične viedli hlúpe, nezmyselné a rúhavé reči a klábosili, aby mali vždy zlé svedomie a boli plní jeho výčitiek. Spravte všetko, aby nemali čas na svojho Boha a svoje rodiny. Aby nemali čas druhým povedať o tom, že Ježiš má moc zmeniť ich život. A nedovoľte, aby sa k nim dostala knoha o moci Boha, ani žiadna Pravda.

Naplňte ich život množstvom dobrých vecí, ale okradnite ich o požehnanie kúpiť si ich. Spravte všetko, aby nemali čas čerpať silu z Boha a túžili len po jedle. Tak budú skoro na všetko sami a kvôli týmto dobrým veciam obetujú svoje zdravie aj rodinu.

TOTO ZABERIE! Bude to fungovať!”

Taký je Satanov plán, i keď to nie je všetko.

Démoni sa pustili horlivo do diela a snažili sa, aby boli kresťania stále viac a viac zamestnaní a uponáhľaní a stále pobiehali sem a tam. A ani na dovolenke im nedoprajte ani trocha kľudu, nech sa z nich vracajú unavení, znechutení a negatívni.

Uspel Satan vo svojom pláne? Posúď sám: znamená byť “ZANEPRÁZDNENÝ” byť otrokom Diabla?

Pokiaľ nie si veľmi zaneprázdnený/á, pošli to ďalej a nezabudni priateľom povedať, že Boh ich miluje a naozaj má moc zmeniť ich život od základov.

Najnovšie príspevky