Záťaž Je Vždy Primeraná Ťave

19 JÚLA 2023
Mojžiš pripomenul ľudu Izraela, že keď boli naodvrátenej strane Jordánu na púšti, Boh mu dal pokyn, aby sa podelil o zodpovednosť za riešenie ich sporov so Staršími ľudu.

Ľudia ochotne prijali tento plán, ale nie zo správnych dôvodov: dúfali, že budú môcť ovplyvniť rozhodnutia sudcov nižšieho morálneho kalibru ako Mojžiš.

Dt 1:12: Ako môžem sám niesť vaše problémy, vaše prorocké bremeno a vaše spory?

Všetci sme poverení rovnakým poslaním ako Mojžiš:

vzdelávať a viesť sebaako aj tých, na ktorých máme vplyvv cestách náuky Božieho Slova.

Ak sa čuduješ, ako môžeš niesť takú veľkú zodpovednosť, mal by si si pripomenúť, že keď Mojžiš položil Bohu rovnakú otázku, Boh mu okamžite poskytol praktické riešenie. Tak ako Boh dal Mojžišovi prostriedky na naplnenie jeho poslania, Boh aj nám dáva prostriedky a zdroje na naplnenie nášho Božského poslania, bez ohľadu na to, aké ťažké alebo zdrvujúce sa naše povinnosti môžu zdať. Lebo Boh nás nedovolí skúšať nad naše sily.

Vidíme, že je pravdou, čo sa hovorí: Náklad  je vždy primeraný ťave.

P.S.: Ak sa chceš aj ty vzdelávať v cestách náuky Božieho Slova, aby si sa stal vhodným vodcom a influencerom svojich blízkych pre Boha, prijmi pozvanie na jeden z našich biblických, prorockých kurzov.

Najnovšie príspevky