Zázraky2018-12-30T20:59:49+01:00

Zázraky

Neviditeľné väzenie

06.12.2023|

Nechaj Život odšťaviť z teba to najlepšie. Konečným väzením je, keď ťa Boh zamkne. Nepotrebuje stráže, cely ani kamenné múry. Jednoducho sa rozhodne, že v tomto bode života, hoci máš talent, nenájdeš spôsob, ako ho prejaviť. Hoci máš múdrosť, nie je [...]

Vyhradený Obsah

05.12.2023|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Potreba Duchovných Mentorov

05.12.2023|

Po bezpečnom príchode do Hebronu Jakub prevzal plášť vodcovstva. Jozef zdieľal svoje dva sny s rodinou, jeden, v ktorom sa mu klaňali snopy jeho brata, a druhý, v ktorom sa mu klaňalo slnko, mesiac a jedenásť hviezd. Jozefovi bratia považovali tento drzý prejav [...]

Vyhradený Obsah

04.12.2023|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Kozmická dráma slobodnej voľby

04.12.2023|

Jakub sa napokon vrátil k svojmu otcovi Izákovi v Hebrone. Biblia potom zaznamenáva smrť Izáka a potom uvádza Ezauových potomkov. Po Ezauovej smrti nemohli jeho potomkovia založiť stabilnú monarchiu, ale museli pozvať cudzích kráľov, aby udržali poriadok medzi rodmi, ktoré z [...]

Stály Zdroj

03.12.2023|

Čím ďalej sa chceš dostať, tým hlbšie musíš kopať. Čím si hlbšie, tým si vyššie. Iba čistá voda dokáže očistiť. Iba Pravda dokáže posvätiť. Čím ďalej si tú vodu chceš vziať so sebou, tým hlbší musí byť tvoj prameň. Tí, ktorí [...]

Vyhradený Obsah

02.12.2023|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Koncentrát Pravdy

02.12.2023|

Biblia: Čistá Božia múdrosť. Nič pridané. Nič odobraté. Táto Biblia, ktorú sme dostali, nie je zo sveta, ani nie je pre ňu niečo cudzie. Je to skôr skrytá esencia, prvotná myšlienka, z ktorej vychádza celý vesmír a každá vec v ňom. [...]

Go to Top