Zázraky2018-12-30T20:59:49+01:00

Zázraky

Ochrana Pred Poškodením

03.06.2024|

Každé desiate narodené zviera musí byť obetované, jeho mäso musí zjesť majiteľ a jeho rodina. Majiteľ nesmie nahradiť desiate zviera iným zvieraťom, ale ak to napriek tomu urobí, musí sa s oboma zvieratami zaobchádzať ako s desiatkovými. Lv 27:33: Ak to [...]

Hlboká Láska

02.06.2024|

Nemôžeš sa dotknúť hlbín druhého, kým sa nedotkneš hlbín svojej vlastnej duše. Ak sa miluješ pre svoje úspechy, svoje súčasné aktíva, spôsob, akým robíš veci a zaobchádzaš so svetom – a pohŕdaš sebou pre zlyhanie v tom istom – vyplýva z [...]

Čo je Láska?

01.06.2024|

Dvaja ľudia spolu žijú, starajú sa jeden o druhého, spoločne odolávajú búrkam — a jedného dňa zistia, že jeden bez druhého nedokážu žiť. Zamiluj sa a môžeš sa odmilovať. Vytvor lásku a bude trvať navždy. [...]

Láska a úcta k našim deťom

31.05.2024|

Za určitých okolností môže človek darovať svoje pole aj chrámu alebo jeho kňazom. Lv 27:16: Ak človek zasvätí časť svojho zdedeného poľa Bohu . . . Prečo by nám Boh mal dovoliť dávať chrámu alebo jeho kňazom majetok, ktorý nám dal? [...]

Naša nekonečná hodnota

30.05.2024|

Boh potom poučil Mojžiša o rôznych formách darov, ktoré môžu jednotlivci darovať chrámu alebo kňazom. Jedným z typov darov je, keď niekto prisľúbi peňažnú hodnotu osoby alebo predmetu. V takýchto prípadoch musí kňaz najskôr posúdiť platobnú schopnosť záložcu a až potom [...]

Povzbudenie Študentov Biblie

29.05.2024|

Po znovuzrodení všetko to začína − štúdiom Biblie. Pasáž knihy Levitikus zvaná "Moje Nariadenia" obsahuje časť nazývanú „Napomenutie“. Po začiatku s obrovskými požehnaniami, ktoré budú udelené ľuďom, keď budú nasledovať Božie zákony a dodržiavať Jeho prikázania, Boh prechádza do Napomenutia, zdôrazňujúceho [...]

Skrotenie Divočiny

29.05.2024|

Ako súčasť odmeny za dodržiavanie Jeho pravidiel Boh nariadil Mojžišovi, aby povedal Božiemu ľudu, že Boh ho ochráni pred divou zverou tým, že odstráni tieto druhy zvierat z ich územia. Lv 26:6: ...a Ja vyženiem divé zvery preč zo Zeme... Aký [...]

Prežívanie Božej Dobroty

28.05.2024|

Boží prísľub materiálneho bohatstva a prosperity závisí najmä od toho, či Boží ľud bude dodržiavať Jeho „pravidlá“, t. j. tie prikázania, pre ktoré neexistuje racionálne vysvetlenie, t.j. ktoré naše ego nedokáže pochopiť. Lv 26:3: Ak budete chodiť v Mojich nariadeniach a [...]

Go to Top