Zdravé rozdiely

13 JANUÁRA 2024
Štvrtou ranou bol náhly útok zmiešanej hordy divých zvierat.

Boh nechal Mojžiša povedať faraónovi, že táto horda nezaútočí na provinciu Gošen, kde žili Deti Izraela.

Ex 8:19: Boh prikázal Mojžišovi, aby povedal faraónovi: „Urobím spasiteľný rozdiel medzi mojím ľudom a tvojím ľudom.

Najdesivejším aspektom tohto moru bolo, že horda divých zvierat útočila skôr ako neusporiadaná zmes, než druh po druhu. Táto anarchia a teror, ktorý vyvolala, sú podobné tomu, čo sa stane, keď sa porušia morálne hranice, ktoré udržujú spoločnosť neporušenú.

Spochybňovanie ustálenej morálky sekulárnej spoločnosti má cenu, ale dá sa to urobiť len vtedy, keď sme pevne zakotvení vo svojom záväzku voči božským hodnotám Biblie. Len keď máme jasno v tom, aké hodnoty sú autenticky sväté, môžeme správne zhodnotiť každý prvok sekulárnej kultúry a vybrať si, čo kooptovať a čo odmietnuť.

Keď prijmeme tento podstatný rozdiel medzi svätými a nesvätými hodnotami, je pre nás jednoduchšie posilniť naše spojenie s Bohom.

Najnovšie príspevky