Zdravé rozdiely

25 JANUÁRA 2023
Štvrtou ranou bol náhly útok zmiešanej hordy divých zvierat. Túto ranu prednedávnom zažil aj človek posledných čias – my – ale pretože sme si to zrejme neuvedomili, a zasa sa nič nenaučili, táto rana príde znova.

Boh nechal Mojžiša povedať faraónovi, že táto horda nezaútočí na provinciu Gošen, kde žili Židia. Presne tak sa stalo a znova stane aj v krajinách moderných “Egyptov“.

Ex 8:19: A urobím rozdiel medzi Mojím ľudom a tvojím ľudom; zajtra sa stane toto Znamenie.

Najdesivejším aspektom tejto rany bolo, že horda divých zvierat útočila skôr ako neusporiadaná zmes než druh po druhu. Aj tebe to pripomína politické strany a vírusy?

Táto anarchia a teror, ktorý vyvolala, sú podobné tomu, čo sa stane, keď sa porušia morálne hranice, ktoré udržujú spoločnosť neporušenú.

Spochybňovanie ustálenej morálky sekulárnej spoločnosti má cenu, ale dá sa to urobiť len vtedy, keď sme pevne zakotvení vo svojom záväzku voči Božím hodnotám Biblie. Len Božím spôsobom. To je taký, keď máme jasno v tom, aké hodnoty sú autenticky sväté, môžeme správne zhodnotiť každý prvok sekulárnej kultúry a vybrať si, čo kooptovať a čo odmietnuť.

Keď prijmeme tento podstatný rozdiel medzi svätými a nesvätými hodnotami, – keď ho prijmeme vo svedomí za začneme uplatňovať, – je pre nás jednoduchšie posilniť naše spojenie s Bohom.

Najnovšie príspevky