Ženskosť

13 OKTÓBRA 2023
Aj keď sa Kain úplne nenapravil, vyjadril istú mieru ľútosti nad tým, že zabil svojho brata Ábela.

Boh preto odložil Kainov trest o sedem generácií, aby dal jeho potomkom ďalšiu príležitosť na pokánie. Táto príležitosť bola opäť odmietnutá, čo dokazuje správanie Kainovho potomka Lemecha.

Gn 4:19: Lemech si vzal dve ženy.

Za Lemechových čias spoločnosť morálne zdegenerovala natoľko, že muži objektivizovali ženskú krásu a odosobňovali ženy. Stalo sa zvykom, že muži si brali jednu ženu pre jej krásu a druhú ženu za účelom splodenia. Prvá manželka by dostala antikoncepciu, aby tehotenstvo a pôrod nekazili jej vzhľad. Manžel trávil čas hlavne s ňou a svoju druhú manželku ignoroval.

Netreba dodávať, že táto objektivizácia žien je v rozpore s Božím zámerom. Boh stvoril svet tak, že všetky vzťahy pozostávajú z toho, že niekto alebo niečo pôsobí ako darca a niekto alebo niečo iné pôsobí ako prijemca.

Obaja musia brať do úvahy toho druhého.

Je to možné len preto, že neexistuje absolútne oddelenie medzi aspektmi vzťahu „darca“ (muž) a „prijemca“ (žena): Muži majú svoje ženské aspekty a ženy svoje mužské aspekty. Preto každý z nás môže a mal by oceniť, ako nás náš manželský partner dopĺňa, uvedomujúc si, že musíme spojiť svoje osobitné sily, aby sme naplnili Boží zámer, a vážiť si prínos, ktorým každý môže prispieť k nášmu spoločnému zámeru.

Najnovšie príspevky