Žezlo Boha

15 JANUÁRA 2023
Boh posiela Mojžiša späť do Egypta a hovorí mu, čo má robiť. Mojžiš sa pýtal Boha, čo v prípade, Židia neuveria, že ho poslal Boh, a tak mu Boh dal moc robiť niekoľko zázrakov, ktoré by dokázali, že je na Božej misii.

Nakoniec Mojžiš oponoval tým, že jeho rečová vada mu bráni byť efektívnym vodcom. Na to Boh odpovedal tým, že Mojžišov starší brat Áron je nadaný rečník a bude hovoriť namiesto neho. Boh potom informoval Mojžiša, že faraón odmietne prepustiť Židov a že tak urobí až potom, čo utrpí zázračné rany. Boh teda prikázal Mojžišovi, aby si vzal svoju palicu, s ktorou bude tieto zázraky robiť.

Ex 4:20: Mojžiš vzal do ruky Božiu palicu.

Aj keď, ako uvidíme, Mojžiš vzdal faraónovi poctu, ktorá patrí kráľovi, a hovoril s ním úctivo, nerobil žiadne kompromisy vo svojich požiadavkách týkajúcich sa duchovných a fyzických potrieb ľudí. Hovoril s „Božou palicou v ruke“, t.j. s autoritou Boha a odhodlaním.

Poučením pre nás je, že vždy, keď sme konfrontovaní s „egyptským kráľom“, t. j. niekým, kto sa nám snaží vnútiť prvky životného štýlu, ktorý je v rozpore s našimi hodnotami a zásadami – či už prostredníctvom láskavosti alebo sily – musíme roslíšiť nebezpečenstvo podľahnúť takémuto tlaku. Nakoniec nám tento faraón povie, aby sme sa utopili (alebo naše deti) v materiálnej kultúre.

Preto musíme s rešpektom, ale rozhodne trvať na tom, aby sme žili podľa hodnôt Biblie.

Najnovšie príspevky