Žiariví ako Deň Zmierenia

22 SEPTEMBRA 2023
Na konci Dňa Zmierenia vstupujeme do nového roka v žiarivom, sviežom odeve pre naše duše. Svetlo podstaty Dňa Zmierenia môže teraz žiariť celý rok.

Prečo v taký svätý, krásny deň Židia znova a znova recitujú zoznam hriechov?

Pretože jeden deň v roku nestačí. Všetci si prajeme, aby naše duše boli zjednotené s jej Milovaným každý deň v roku.

Preto čítame nahlas tento zoznam a jedna za druhou, vďaka veľkej Božej láskavosti a láske k nám, škvrny na odeve našej duše miznú.

Potom stúpame vyššie, do ešte intenzívnejšieho svetla, v ktorom sú škvrny stále viditeľné. A tak zoznam opakujeme znova.

Kým do konca Deň Zmierenia nevstúpime do nového roka v žiarivom, sviežom oblečení pre naše duše. Svetlo podstaty Dňa Zmierenia v nás teraz môže žiariť celý rok.

Najnovšie príspevky