Žiť Teraz

17 JÚNA 2024
Božie Slovo je život a život je každý deň nový.

Každý deň musí byť Božie Slovo pre teba nové.

Božie Slovo je náš život a život je tu a teraz, navždy nový.

Čo znamená, že ak chceš byť skutočne nažive, Božie Slovo, ktorú sa dnes učíš, sa musí dotýkať jadra tvojej duše.

A to isté zajtra. A na druhý deň tiež.

Žiť s Božím Slovom znamená byť navždy novorodencom.

Najnovšie príspevky