Život po Živote

15 JÚNA 2024

Všetkých ľudí Dobre Vôle pozývame na originálnu, povzbudzujúcu a triezvy pohľad na život a aj smrť ponúkajúcu, 100% biblickú konferenciu Život po Živote, v ktorej budeme hovoriť nielen o témach, týkajúcich sa posledných vecí ako je smrť, rozlúčka so zosnulým, kremácia tela, či pohreb.

Konferencia bude politicky nekorektná v zmysle, že účastník dostane poznanie tak o pozitívnej ako aj v negatívnej a vždy biblicky absolútne presnej pravde o veciach, týkajúcich sa života po živote aj o úrovniach podsvetia, o ktorých si doteraz netušil, alebo vedel len veľmi málo.

Obsahom konferencie sú témy Biblie ako:

 • Ježišove Doktríny: 1) Vzkriesenie Mŕtvych a 2) Posledný súd
 • Kam ide duša po smrti tela?
 • Čo sa s ňou stane?
 • Kto a kedy o tom rozhoduje?
 • O čom je Podsvetie? Existuje Peklo?
 • Je pravda, že duše musia najprv do očistca?
 • Môžu duše detí skončiť v Pekle?
 • Hľadia na nás z neba naši zosnulí príbuzní?
 • Ako to bude vyzerať na Poslednom súde?
 • Naozaj budeme súdiť aj anjelov?
 • Reinkarnácia a Život po živote
 • Podsvetie a jeho mnohé oblasti
 • A prirodzene, priestor dáme aj na mnohým ďalším, konkrétnym otázkam účastníkov konferencie.

Špecialitou je biblické učenie o vakcínach a čo robiť v prípade, že mi bolo vakcínou ublížené.
Lebo nádej tu JE a JE PRE KAŽDÉHO, kto ju CHCE prijať
.

Priestor však bude daný aj konkrétnym otázkam účastníkov. Ak máš záujem a kopu otázok, na ktoré ti doteraz nik neodpovedal, alebo nie uspokojujpco, pokojne si ich priprav, len žiadne vopred neposielaj. Takže neváhaj a pošli svoju prihlášku na konferenciu čím skôr.

ZA PRIJATIE POZVANIA VŠETKÝM ÚČASTNÍKOM ĎAKUJEME