Život Spravodlivého

7 NOVEMBRA 2022
V múdrych knihách Židovských mudrcov sa hovorí, že „Keď spravodlivý odíde, možno ho nájsť vo všetkých svetoch viac ako počas svojho života…“

Ako to máme pochopiť? Lebo môžme predpokladať, že ho možno stále viac nájsť vo vyšších svetoch, keď tam vystúpi [po svojom odchode]; ale ako je teraz na tomto svete viac, než za svojho života?

Dá sa to vysvetliť v súlade s učením, ktoré nám zanechal Kristus svojim príkladom: On, spravodlivý zosnulý, „zanechal život všetkým živým“

V akom zmysle možno skutočne povedať, že zosnulý spravodlivý zanechal svojim preživším učeníkom niečo zo svojho života?

Nuž, ako vieme, život spravodlivého nie je telesným životom, ale duchovným životom.

A ten pozostáva z viery, bázne a lásky. A tie vlastní nielen pre seba, ale odovzdáva ich aj svojim učeníkom. V Písme nachádzame pravdu, že viera, bázeň a láska sa nazývajú „život“.

Tak je o viere napísané: „A spravodlivý žije zo svojej viery“. (Hab 2:4; Rim 1:17)

O bázni je napísané:  „Božia bázeň vedie k životu.” (Prís 19:23)

A o láske je napísané: „Kto sleduje spravodlivosť a milosrdenstvo, nájde život“ (Prís 21:21) a Milosrdenstvo znamená lásku, pretože láska je jeho jadrom.

Preto, keď sa výraz „život“ používa pre opis Milosrdenstva, vzťahuje sa to aj na lásku.

Spočítané a vypočítané: Viera v Boha a bázeň a láska k Nemu – všetky sa označujú ako „život“.

Teraz sú tieto tri atribúty prítomné v každom svete, až po najvyššie úrovne, všetky sú úmerné úrovniam svetov, jeden vyšší ako druhý, ako je známe, prostredníctvom príčiny a následku. Na každej úrovni slúži každý svet ako predchodca (príčina) menšiemu svetu (účinok), ktorý vytvára.

Najnovšie príspevky