Život v slovách

14 MÁJA 2024
Naplň dnešok slovami, ktoré dávajú život.

Rastliny žijú vo svete zeme, vody, vzduchu a slnka. Zvieratá žijú vo svete tela a jeho zmyslov. Ľudské bytosti žijú vo svete vlastných slov.

Sme nazývaní „hovoriaca bytosť“ a je pravdou, že naša duša je plná slov. Keď nás naše slová opustia, naše bytie v nich zhasne. Víťazíme nimi. Vyhlasujeme nimi našu nadvládu nad Stvorením. Naše slová nám hovoria, že existujeme.

Pre nás nič skutočne neexistuje, kým pre to nenájdeme Slovo. Všetky naše myšlienky na každý predmet a každú udalosť sú myšlienkami slov. Náš svet nie je svetom vnemov a podnetov, ale svetom slov.

Ak je to tak, moc formovať svoj osud, stav bytia, celý svet je v slovách, ktoré myslíš a hovoríš.

Zostav si svoj svet vzácnymi slovami. Naplň svoje dni slovami, ktoré žijú a dávajú život.

Zapamätaj si slová Tóry a Prorokov. Maj ich pripravené na každú prestávku počas dňa. Kamkoľvek pôjdeš, dopraj tomuto miestu atmosféru týchto silných slov.

Najnovšie príspevky