Život z Pôstu

5 OKTÓBRA 2022
Na Deň Zmierenia telo dostáva život z pôstu.

Čo sa dosiahne pôstom na Deň Zmierenia?

Že aj naše fyzické telá môžu cítiť vzácnu blízkosť tohto dňa.

Deň Zmierenia je tak svätý deň, keď telo dostáva život z pôstu.

Najnovšie príspevky