Životný štýl a jeho dôvod

11 AUGUSTA 2021
Už si sa niekedy zamyslel nad tým, prečo žijú Židia vo svete dodnes absolútne inak, ako ostatní obyvatelia krajín? Jedno múdre príslovie hovorí: “To, čo ťa zabáva, ťa bude onedlho ovládať.” Aby sa tak nestalo, pozrime na životný štýl, aký skutočný Kresťan má mať.

Hebr 11,9-10: Vierou vystúpil do krajiny, ktorú Boh prisľúbil, do Zasľúbenej zeme, ako do cudzej krajiny, bývajúc v stanoch, rovnako ako Izák a Jakub, spoludedičia toho istého prisľúbenia; Lebo náš otec Abrahám očakával ono Mesto majúce večne pevný základ, ktorého Projektantom a Staviteľom je Boh. 

Abrahám opustil Ur vierou a vierou opustil Abrahám aj Haran. A aj po Zasľúbenej zemi putoval vierou.

Potom vidíme, že napriek tomu, že sa stal značne bohatým a s výnimkou pohrebiska pre seba a Sáru, nikdy nevlastnil ani kúsok zeme. Celý čas žil v stanoch a vidíme, že v krajine s ním žili Kanaánčania (Gn 13:2; Gn 23:1–20). To vytvára ďalší všeobecný vzor správania sa tak pre jeho fyzické potomstvo, ako aj deti vo viere. V každom zmysle slova bol pútnikom. Bez ohľadu na to, kde žil alebo aké sú jeho ekonomické podmienky, nekúpil žiadny pozemok – nikdy nepostavil ani dom!

Okrem toho Biblia odhaľuje jeho malú sociálnu interakciu s inými mimo jeho rodiny. Okrem dohody uzavretej s jeho najbližšími susedmi Abrahám nerobil žiadne aliancie ani sa nezúčastňoval na politike ani náboženstvách ľudí v tejto krajine. Takto žil sto rokov. Izák a Jakub mali rovnaký životný štýl.

Boh nám to všetko ukazuje, aby sme mohli vidieť, že prakticky celý Abrahámov život po jeho povolaní Bohom bol vedený životom vo viere, zameraným na udržanie jeho vzťahu s Bohom. Skutočne bol vo svete, ale nie z neho. Nepestoval priateľstvo so svetom, ale používal ho podľa potreby, a dbal na to, aby žiadnym spôsobom nezneužil svoje výsady u Boha.

Vek Cirkvi na zemi končí. Aký je tvoj životný štýl? V aliancii a vytváraní priateľstiev s týmto svetom, alebo v minimálnej interakcii s ním, zameraný na udržanie tvojho vzťahu s Bohom?

Najnovšie príspevky