Zlý priateľ, svätý nepriateľ

12 SEPTEMBRA 2022
Dištancuj sa od zlého suseda a nelipni na zlom človeku.

Navonok sa zdá, že odkaz je jednoduchý, aj keď sa možno zdá nadbytočný:

Drž sa ďalej od zlých ľudí.

V skutočnosti sa však v týchto slovách skrýva oveľa hlbšie ponaučenie. Podrobné preskúmanie tejto frazeológie však naozaj prináša úplne iný sentiment.

Aký je rozdiel medzi ,,zlým susedom” a ,,zlým človekom”? A prečo treba zájsť tak ďaleko, že sa od prvého ,,dištancujeme”, zatiaľ čo v prípade druhého stačí vyhnúť sa ,,priľnutiu’‘ k nemu?

“Zlý sused” znamená práve to: nie zlý človek, ale taký, ktorého blízkosť k tebe samému ti škodí. Môže byť, že je to spravodlivý človek a jeho životná cesta je pre neho tá najvhodnejšia a najžiadanejšia; ale ak je to pre teba nesprávne a deštruktívne, drž si od neho odstup.

Na druhej strane, “zlý človek” nie je nevyhnutne zlý sused, ak nie je v pozícii, aby ťa mohol ovplyvniť. Nemusíš a nesmieš sa od neho dištancovať: naopak, spriateliť sa s ním, zblížiť sa s ním a pomôcť mu zdokonaliť sa, pričom dbaj na to, aby si k nemu nepriľnul a nenapodobňoval jeho spôsoby.

Inými slovami: Zlo v druhom nie je nikdy dôvodom na to, aby sme ho odmietali – iba naša citivosť na to, čo je pre nás zlé. Naopak, “zlomyseľnosť” tvojho blížneho je o to väčším dôvodom, aby si sa s ním spojil a premohol ho dobrom, aby priľnul k Bohu v tebe.

Najnovšie príspevky