Zmluvy, Milosť a Zákon

8 JÚNA 2022
Už v časoch Ježišovho pôsobenia vidíme, že to, čo náboženskí predstavitelia Božiemu ľudu predkladali ako Božiu náuku a cirkevné prikázania, nebolo vôbec Slovo Živého Boha, odovzdané im prostredníctvom Mojžiša.

V skutočnosti to bolo iba štátne náboženstvo, ktoré pozostávalo z množstva siekt, z ktorých všetky si Bibliu vysvetľovali po svojom, ale väčšinou to boli veľmi chabé a súkromné výklady Písma, zhromaždené v priebehu storočí. Viaceré z tých siekt boli v prístupe k životu až príliš prísne. Preto vidíme Pavla povedať:

Sk 26,5:  Už dávno o tom vedia, len keby boli ochotní vydať svedectvo, že bol môj život prežitý podľa najprísnejšej sekty našej viery ako Farizej.

Farizeji boli prísni, no vo výklade Písma sa mýlili. Zotrvávali v blude predovšetkým preto, že ich prísnosť sa týkala iba vonkajšej, rituálnej čistoty a morálky ale nie skutočnej duchovnosti a vnútornej etiky. Podľa Ježišovho aj Pavlovho svedectva nežili podľa Božích prikázaní ako spôsobu života. Pavol jasne hovorí: 13 Veď ani tí, zo skupiny obrezaných, sami nezachovávajú prikázania; títo obrezávači Pohanov chcú, aby ste sa vy (Pohania) podrobili obriezke, aby sa oni mohli chváliť vaším telom! “ (Gal 6:13).

Pár rokov pred týmto Pavlovým vyhlásením, Ježiš povedal prakticky to isté, zaznamenané na niekoľkých miestach:

Mk 7,7-8: 7 A márne ma uctievajú, učiac ako doktríny prikázania ľudí. Opúšťajúc Božie prikázania, držíte sa Tradícií Detí Adama. 

Marek 7:1 potvrdzuje, že to hovoril Farizejom. Horlivo a nábožne dodržiavali halakah, čo bol výklad písaného zákona vydaného na hore Sinaj a súbor ústnych zákonov, ktoré sa odovzdávali z generácie na generáciu po stáročia. Tento výklad zákona a ústne podanie povýšili na božský stav. Tým odmietli Božie prikázania.

Keď niektorí v židovskej viere spojili svoje horlivé praktizovanie halakahy s konceptmi gnosticizmu, stali sa presvedčivými a vytrvalými nepriateľmi Kristovej Cirkvi.

A toto isté sa deje vo falošnom kresťanstve dnešných čias:

Aj tu jeho predstavitelia povyšujú ľudské, rozumej cirkevné prikázania, dogmy, katechizmy a Bohom zakázané rituály a držia sa tradícií hriešnych ľudí – čím dokázateľne opúšťajú Boží Zákon – Božie prikázania.

Najnovšie príspevky