Zničenie pevnosti

31 DECEMBRA 2018
Pasáž z listu Efezanom varuje pred duchovnými pevnosťami, ktoré v našom živote vytvárame vtedy, keď nad istými – väčšinou negatívnymi – situáciami, z nejakého dôvodu necháme “zájsť slnko“.

Všimnite si, že v tomto prípade neide nevyhnutne o hriech. Pavol hovorí: “nehrešte vo svojom hneve“, takže hnev nie je vždy rovný hriechu. Hnev môže byť veľmi vhodnou reakciou na prežité neprávosti a krivdy. Avšak, neschopnosť vysporiadať sa s týmto hnevom (nechať nad ním “zapadnúť slnko“) jasne dáva nášmu nepriateľovi možnosť vytvoriť základy, alebo miesta otroctva v našich životoch. (Mimochodom, je to list písaný pre kresťanov, preto je úplne zrejmé, že v živote kresťanov môžu existovať démonické pevnosti.) Ak necháte slnko zapadnúť nad nasledujúcimi nevyriešenými problémami vo svojom živote – nad emocionálnymi problémami, zraneniami, bolesťou a hriechmi, ktoré sú s nimi spojené – vytvárate tým zmätok a neporiadok a vlastný úpadok. A tak skutočná snaha o svätosť vyžaduje návrat do týchto konkrétnych miest, aby ste sa s nimi hneď vysporiadali.

Preložené s láskavým povolením Johna Eldredgea – Ransomed Heart Ministries.

Najnovšie príspevky