Znovunaplnenie Prázdnoty

15 JÚNA 2023
Väčší ako svetlo je temný svet, ktorý žiari.

Všetko to začalo bezmedzným svetlom, ktoré naplnilo všetko a nenechalo priestor pre svet.

Potom bolo toto svetlo zadržané, aby mohol byť svet stvorený vo výslednej prázdnote.

Potom bol stvorený svet, s cieľom vrátiť sa do pôvodného stavu svetla — ešte zostať svetom.

To je niečo väčšie ako bezmedzné svetlo:

Temný svet, ktorý žiari vďaka našej tvrdej práci.

Najnovšie príspevky