Zrkadli Lásku

17 AUGUSTA 2022
To, čo cítiš voči svojmu priateľovi, je v skutočnosti to, čo tvoj priateľ cíti voči tebe.

Dt 1:27; Vo svojich stanoch ste reptali a hovorili: „Pretože nás Boh nenávidí, vyviedol nás z egyptskej krajiny, aby nás vydal do rúk Amorejcov, aby nás vyhladili.

Boh ťa naozaj miluje, ale ty si Ním pohŕdal. Ako hovorí známe príslovie:

„Čokoľvek máš na srdci voči svojmu priateľovi, je v skutočnosti tvoja predstava, že on to cíti voči tebe. 

Svoje vlastné, negatívne pocity často ospravedlňujeme tým, že ich premietame na iných, čím celý vzťah ťaháme do spiatočky a prekrúcame ho hore nohami. Psychológia tekéto správanie nazýva projekcia.

Ak sa nevieme presadiť a nedarí sa nám dostať, čo chceme, hovoríme: „Robím všetko pre to, aby som im vyšiel v ústrety, ale oni sú tak tvrdohlaví.“

A oni hovoria: “Ale je to presne naopak!”

Ak nechceme byť medzi ľuďmi, hovoríme: “Snažím sa byť k nim milý, ale nechcú ma.”

A oni povedia: “Radi by sme ho mali pri sebe, ale nezdá sa, že by tu s nami chcel byť .”

Rovnakým spôsobom premietame svoje vlastné pocity na Boha, ktorý nás stvoril, pokúšajúc sa prekrútiť Pravdu naruby.

Sme takí pohltení naším prízemným, malým svetom a nevieme v ňom nájsť miesto pre Boha, takže hovoríme: „Snažil som sa byť dobrým kresťanom a robiť to, čo Boh chce, ale On sa o mňa nestará.”

Ale zamyslel si sa už niekedy, ako sa asi “cíti” Boh?

Tam, s Bohom, je skutočná realita. Tou realitou je,

Že ti dáva život a všetky veci, o ktorých vie, že sú pre teba dobré, a čaká na čas, kedy spoznáš, aké je to dobré.

Že ťa zasypáva láskou a čaká na čas, kedy mu túto lásku opätuješ.

Že netrpezlivo očakáva každé slovo tvojich modlitieb, cení si každé prikázanie, ktoré by si mohol urobiť, pobozká každé slovo Zákona, ktoré vychádza z tvojich pier – no ty ani netušíš, aký si pre Neho vzácny.

Môžeš sa stiahnuť späť. Môžeš ujsť. Ale stačí jedno malé obrátenie sa a Boh tam čaká.

Utekaj pred svojimi ilúziami! Prijmi realitu.

Realita je Láska.

Najnovšie príspevky