Zušľachťovanie Sveta

15 DECEMBRA 2023
Hlboko v tvojej duši čaká na jeden malý plamienok fľaša čistého oleja.

Keď Makabejci znovu dobyli Svätý chrám, zistili, že nepriateľ kontaminoval všetok olivový olej.

A tak hľadali, až našli jeden malý džbán s pečaťou Veľkňaza.

Týmto olejom zapálili Menoru a tá zázračne horela osem dní.

Keď sa pozrieme do našej duše, chrámu nášho Boha, sú chvíle, keď sa nič nezdá čisté alebo úprimné.

Ale v najhlbších zákutiach duše je miesto, ktoré vždy zostáva čisté.

Objav ten malý džbán oleja, zapečatený Kristom – našim Veľkňzom. Zapáľ ho, nech svieti.

Jeho svetlo dokáže zázraky.

Najnovšie príspevky